Profil společnosti JAST UL s.r.o.

Společnost s ručením omezeným JAST UL s.r.o. vznikla jako samostatný právní subjekt 10.05.2007 zápisem do obchodního rejstříku. Aktivity společnosti jsou především výrobní a montážní práce a jsou zajišťovány vysoce kvalifikovanými pracovníky, kteří jsou jak po stránce znalostní, tak dovednostní na velmi vysoké úrovni v dané profesi. Současně je společnost JAST UL zabezpečena výrobními prostředky v daných profesích.

Společnost trvale zaměstnává cca 50 zaměstnanců v profesích svářeč, zámečník-potrubář, montér a klempíř. V současné době jsou tyto profese na trhu práce v České republice nedostatkové. Z tohoto důvodu je naše společnost schopna zajišťovat zprostředkování k této pracovní činnosti s povolením od MPSV na území České republiky a EU formou agenturního zaměstnávání.

Společnost v poslední době významně investuje do technologie a zařízení a také do kvalifikace svých pracovníků. Cílem je zajistit pro období nejbližších let stabilní úroveň ceny vlastní práce bez ohledu na oscilující jevy v ekonomickém prostředí a na změnu podmínek činnosti po vstupu České republiky do Evropské unie.

reklama reklama