Profilul societăţi JAST UL s.r.o.

Societatea cu responsabilitate limitată JAST UL s.r.o. s-a înfiinţat ca subiect în drept individual la data de 10.05.2007 înscris în cazierul comercial. Activităţile societăţi sunt în speciál manopera şi montajul lucrului fiind asigurate cu lucrători din România cu calificare înaltă şi care au din punct de vedere a cunoştinţelor măiestrie de calitate în profesiile respective. Totodată această societate JAST UL, e asigurată cu articole de producţie în profesiile respective.

Societatea permanent angajează circa 50 angajaţi în profesii sudori, lăcătuşi-ţevari, montatori şi tinichigii . În prezent pe piaţa de lucru în Republica Cehă aceste profesii nu sunt suficiente. Din acest motiv e societatea noastră competentă să asigure intermedierea pentru aceste activităţi de lucru cu aprobarea de la MPSV pe teritoriul României, ca şi pe teritoriul Republice Cehe şi Europa Unită.

Societatea în ultima perioadă investeşte pentru technologie şi utílaje şi deasemenea pentru calificarea angajaţilor săi. Scopul este de a asigura pentru ani în curs nivel stabil a preţului de lucru pentru lucrări fără a se ţine cont de fenomenele ivite în mediul economic sau la schimbările condiţionate activităţilor după intrarea ca membri a Republici Cehe, şi României în Europa Unită.